Diversitatea in lumea vie

Diversitatea formelor de mişcare in lumea vie

Locomoţie

Locomoţie

Sarisfacerea necesităţilor vitale ale organismelor vii determină deplasarea şi mişcarea lor.

Animalele se deplasează dintr-un loc în altul, proces numit locomoţie, care constă dintr-un complex de mişcări realiyate prin mecanisme şi organe speciale.

În funcţie de nediul de trai, animalele prezintă diverse forme de locomoţie: înnotul, zborul, mersul, alergarea, saltul, tîrîitea etc.

Prin locomoţie, animalele explorează teritorii noi în căutarea hranei , adăpostului , parteneri pentru împerechere etc.

Mişcările plantelor se manifesta prin schimbarea poziţiei unor părţi ale corpului în funcţie de factorii de mediu.

Varietatea formelor de mişcare la plante şi a celor de locomoţie la animale poate fi indentificată în mediul înconjurător prin observaţii.

Locomoţie — “locus” – loc, “moţio” – mişcare, deplasare.
Nişte exerciţii:

1. Animalele, plantele oamenii, nu ar putea exista fără locomoţie , deoarece fără mişcare ele nu ar putea să se hrănească, să găsească adăpost şi partener.

2. Rîndunica zboara în mod rapid, fluturînd cu aripile în sus şi în jos.

3. Cîinele 1. merge 2. aleargă 3. înnoată. Cîinele prin felul de locomoţie al lui poate să alerge şi să prinda furatorul, să meargă, să se odihnească. Înnoată ca să aducă băţul zvărlit de stăpîn.

This entry was posted in Biologie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s