Diversitatea zborului la păsări

Diversitatea zborului la păsări

Pasăre

Pasăre

Zborul este un mod de lecomoţie în mediul aerian. Datorită însuşirii de a zburf, multe animale au cucerit un nou mediu de viaţă. Zborul se realizează prin forţa de ridicare pe care o creează aripa. În timpul zborului, presiunea aerului sub aripă sete mai mare decît presiunea de ridicare şi menţine animalil in zbor.

Exista trei grupe zburătoare: insecte, păsările şi unele mamifere (ex. liliecii). Zborul lor se realizează cu ajutorul aripilor.

Etapele zborului la păsări

Cele mai bune zburătoare sînt păsările. Zborul acestora se desfăşoară în 3 etape: decolarea, zborul propriu-zis şi aterizarea.

Decolarea reprezintă desprinderea de pe supor şi ridicarea în aer. Modalitatea de decolare depinde de specie. Unele păsări decolează alergînd şi bătînd din aripi. Păsările care decolează din apă se ridică lovind puternic apa cu aripile. Majoritatea păsărilor se înalţă cu ajutorul picioarelor, poziţionate în forma de litera Z. Prin întindere, ele produc un salt urmat de bătăi puternic din aripi.

Zborul propriu-zis se realizează prin apăsarea aerului cu aripile larg desfacute, care se mişcă de sus în jos din faţă în spate – zbor vîslit. Exclusiv prin tipul respectiv de zbor se deplasează păsările mici (rabia, piţigoiul, sticletele). La unele păsări (bufniţa, cocorul, vulturul, pelicanul, rîndunica etc), yborul vîslit poate fi urmat de zborul planat. Acesta se caracterizează prin plutirea în aer cu aripile imobile şi larg deschise. Pasărea se lasă purtată de curenţii ascendenţi de aer cald, menţinîndu-şi viteza şi direcţia un anumit timp, fără să bată din aripi.

La alte păsări (de ex. porumbelul) s-a constatat existenţa unui alt tip de zbor, numit zborul cu pînze. În acest caz, după ce pasărea s-a înălţat în aer, ea nu mai mişcă aripile, ci le ţine în aşa fel încît vîntul sî o parte în sus, înainte sau în cercuri.

Aterizarea este revenirea păsării din mediul aeriean pe un suport. Pregătindu-se de aterizare, pasărea reduce viteza de zbor, îşi modifică poziţia şi mişcarea aripilorşi îşi aduce corpul în poziţie verticală. În ultimul moment se aşază pe suport cu picoarele înainte, pentru a amortiza şocul de aterizare.

ŞTIAŢI CĂ?

Colibri

Colibrii sînt numiţi astfel după sunetul pe care îl produc aripile în timpul zborului. Ei pot zbura pe loc, mişcîndu-si aripile înainte şi înapoi, în formă de cifra 8, ajungînd pînă la 300 de bîtîi pe minut. Sînt singurele păsări care pot zbura înapoi.

This entry was posted in Biologie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Diversitatea zborului la păsări

  1. Evelin says:

    ce frumoasa este

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s