Purtători de informaţie

Purtători de informaţie

Termeni-cheie:

 • Reprezintarea informaţiei
 • Purtătorul de informaţie
 • Purtătorul static
 • Purtătorul dinamic

Informaţia despre obiectele şi evenimentele din lumea în care trăim poate fi reprezintată în diferite forme:

 • Texte scriese sau tipărite
 • Sunete (civinte, cîntece, melodii)
 • Imagini statice (desene, fotografii, tablouri)
 • Imagini dinamice (filme cu desene animate, filme de cinema sau video)
Obiectul material folosit pentru păstrarea , transmiterea sau prelucrarea informaţiei se numeşte purtător de infromaţie.

Deosebim purtători de informaţie statici şi dinamici. Purtători static se utilizează pentru păstrarea informaţiei. Primii purtători static folosiţi de omenire au fost pietrele, plăcile de lut ars, papirusul. Un alt purtător de informaţie este hîrtia. Informaţia înregistrată pe hîrtie în forma de manuscrise, desene sau texte tipărite poate fi păstrată un timp foarte îndelungat. În calculatoare, ca purători static se utilizează:

 • Hîrtia pentru împrimantele mecanice, cu jet de cerneală, laser etc.
 • Straturile active ale benilor şi discurilor magnetice;
 • Straturile reflectorizante ale discurilor optice.

Purtătorii dinamici se utilizează pentru transmiterea informaţiei. În calitate de purtători dinamici tehnica actual foloseşte:

 • Unde acustice în gaze(aer) sau lichide (apa);
 • Tensiuni şi curenţi electrici;
 • Unde electromagnetice.

Orice sistem tehnic utilizează acei purtători de informaţie care-i asigură o realizare cît mai bună a funcţiilor pentru care a fost conceput. Reţelele telefonice utilizează curenţi electrici, radioul şi televiziunea – unde electromagnetice. Calculatoarele moderne utilizează curenţi electrici, hîrtie, benzi, discuri şi cartele magnetice, discuri optice.

Disc flexibil

Disc flexibil

Disc optic

Disc optic

This entry was posted in Informatica and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s