Imaginea artistică

Imaginea artistică

Imaginea artistică

Imaginea artistică este o fromă specifică de reflectare a realităţii. Ea nu constituie o copie a cururilor, fenomenilor, evenimentelor, ci este o iterpretare artistică a lor.

Pictorul, poetul, compozitorul trec lucrul, fenomenul, evenimentul reprezentat prin prisma viziunii proprii, prin conştiinţa şi trăirea lor, iar misterul şi forţa de cucerire emoţională a artei constă tocmai în această “privire sufletească” asupra realităţii.

NOTA RE…ţine!

Imaginea artistică (inclusiv cea muzicală) este o formă estetică de reprezentare a realităţii, dar nu este identică cu fenomenul reprezintat. Autorul nu reproduce aspectul fizic din natură, dar redă impresiile, emoţiile, sentimentele, gîndirile produse asupra lui de către aceste lucruri.

This entry was posted in Muzica and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s